Методичне забезпечення

          

Безпека життєдіяльності. Модуль 2.Цивільна оборона

 1. Фарісєєв А.Г., Дмитрюк Т.І. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи «Прогнозування хімічної обстановки у випадку аварій на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті» з навчальної дисципліни «Безпека: Цивільний захист» для студентів усіх спеціальностей (денна та заочно-дистанційна форми навчання)
 2. Смирнова В.Г. навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процессу. – ПУСКУ – 2007.
 3. Дикань С.А., Пищик А.М., Балинський В.С. Робоча навчальна програма з дисципліни "ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА" на 2008-2009 навчальний рік. - ПУСКУ- 2008р.
 4. Балинський В.С. Робоча навчальна програма з дисципліни “Цивільна оборона” на 2007-2008 навчальний рік за кредитно-модульною системою навчання. - ПУСКУ- 2007р.
 5. Балинський В.С., Оберемок В.М., Скрипник В.О., Бичков Я.М. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення змістовного модуля 2 "ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА" дисципліни "БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ" за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів.- ПУСКУ- 2007р.
 6. В.С. Балинський. Текст  лекцій з дисципліни: "Цивільна оборона".
 7. Оберемок В.М., Пономарьов Д.І., Балинський В.С., Бичков Я.М. Опорний конспект лекцій. Цивільна оборона, ПУСКУ, 2000р., с. 158. - кільк. екз. 500 штук.
 8. Пономарьов Д.І., Балинський В.С., Наконечний Г.О. Методичний посібник для практичних занять для студентів всіх спеціальностей. ПУСКУ, 1999. - с. 81.
 9. Пономарьов Д.І. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів всіх спеціальностей. - ПУСКУ, 1990р.- с. 29.

Навчальна література:

 1. Лекції: №1 В.С. Балинський. ЦО в сучасних умовах ПУСКУ, 2006р. с. 15.
 2. Лекція № 3. В.С. Балинський. Надзвичайні ситуації мирного і мирного часу, ПУСКУ 2006р. - с. 15.
 3. Лекція №3. В.С. Балинський Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях, ПУСКУ 2006р. - с. 25.    

Холодильна техніка та холодильна технологія

 1. Холодильна техніка та холодильна технологія. Навчальна програма для студентів спеціальності 6.0503.01 "Товарознавство і комерційна діяльність" / Скрипник О.В., Скрипник В.О.: Полтава, 2005. – 6 с.
 2. Холодильна техніка та холодильна технологія: Робоча навчальна програма з дисципліни / Скрипник О.В., Скрипник В.О.: Полтава, 2006. – 24 с.
 3. Скрипник В.О., Скрипник О.В. Холодильна техніка та холодильна технологія: Лабораторний практикум. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2005. – 33 с.
 4. Скрипник В.О., Скрипник О.В. Холодильна техніка та холодильна технологія. Методичні рекомендації з вивчення курсу та завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.0503.01 "Товарознавство і комерційна діяльність". – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2005. – 25 с.       

Холодильне обладнання харчових виробництв

 1. Холодильне обладнання харчових виробництв: Робоча навчальна програма з дисципліни / Скрипник О.В., Скрипник В.О.: Полтава, 2006. – 27 с.
 2. Скрипник В.О., Скрипник О.В. Холодильна техніка. Холодильне обладнання харчових виробництв: Лабораторний практикум. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. – 58 с.
 3. Скрипник В.О., Скрипник О.В. Холодильне обладнання харчових виробництв. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни та завдання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 6.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів", 6.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса". – Полтава: РВВ ПУСКУ, 1999. - 25 с.    

Технологічне обладнання підприємств м’ясного виробництва

 1. Технологічне обладнання підприємств м’ясного виробництва: Експериментальна навчальна програма / Скрипник В.О., Дорохін В.О.: Полтава, 2000. – 13 с.
 2. Технологічне обладнання підприємств м’ясного виробництва: Робоча навчальна програма / Скрипник В.О., Скрипник О.В.: Полтава, 2006. – 25 с.
 3. Скрипник В.О., Скрипник О.В. Технологічне обладнання підприємств м’ясного виробництва Методичні рекомендації та завдання для лабораторних занять і самостійної роботи студентів спеціальності 6.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса". – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2003. – 41 с.
 4. Скрипник В.О., Скрипник О.В. Технологічне обладнання підприємств м’ясного виробництва Методичні рекомендації з вивчення дисципліни і завдання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса". – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. - 43 с.
 5. Шеляков О.П., Скрипник О.В., Скрипник В.О., Молчанова Н.Ю. Технологічне обладнання харчових виробництв. Технологічне обладнання підприємств м’ясного виробництва: Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту для студентів спеціальностей 6.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів", 6.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса". – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. – 51 с.
 6. Скрипник В.О., Скрипник О.В. Теплопостачання підприємств харчових виробництв. Методичні рекомендації до виконання розділу дипломного проекту для студентів спеціальностей 6.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів", 6.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса". – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2002. – 13 с.  

Технологічне обладнання галузі

 1. проф. Дорохін В.О., доц. Герман Н.В., доц. Гончаренко Г.М., доц. Скрипник О.В., доц. Скрипник В.О. Робоча навчальна програма з дисципліни «Технологічне обладнання галузі: Розділ 1. Холодильна техніка Розділ 2. Механічне обладнання Розділ 3. Торговельно-технологічне та допоміжне обладнання Розділ 4. Теплове обладнання» на 2008 - 2009 навчальний рік для студентів спеціальності 6.091711 "Технологія харчування"
 2. Устаткування підприємств харчування: програма курсу / Дейниченко Г.В., Єфімова В.О., Простаков О.О., Постнов Г.М. – К.: НМК з торгівлі МОНУ, 2004. – 18 с.
 3. Технологічне обладнання галузі: Розділ "Холодильна техніка", Розділ "Механічне обладнання", Розділ "Торгово-технологічне та допоміжне обладнання", Розділ "Теплове обладнання": Робоча навчальна програма з дисципліни / Дорохін В.О., Скрипник В.О., Герман Н.В., Гончаренко Г.М., Оберемок В.М., Скрипник О.В. – Полтава: ПУСКУ, 2006. – 59 с.
 4. Скрипник В.О., Скрипник О.В. Холодильна техніка. Холодильне обладнання харчових виробництв: Лабораторний практикум для студентів спеціальностей 6.091711, 6.091706, 6.091707. - Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. - 58 с.
 5. Скрипник В.О., Скрипник О.В. Холодильна техніка і технологія: Методичні рекомендації з вивчення розділу і завдання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2002. - 53 с.
 6. Скрипник В.О., Скрипник О.В. Обладнання підприємств громадського харчування: Розділ 4 "Холодильна техніка": Методичні рекомендації до виконання курсового проекту і розділу дипломного проекту для студентів спеціальності 6.091711 "Технологія харчування". - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. - 58 с.
 7. Гончаренко Г.М., Ярута Т.М. Технологічне обладнання галузі: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення змістових модулів 2 (Механічне обладнання), З (Торгово-технологічне та допоміжне обладнання). - Полтава: РВЦ ПУСКУ, "SІТА: електронний варіант", 2006. — 158 с.
 8. Дорохін В.О., Скрипник В.О., Герман Н.В., Молчанова Н.Ю. Технологічне обладнання галузі: Навчально-методичний посібник для вивчення змістового модуля 4 (Теплове обладнання). -Полтава: ПУСКУ, "Електронний варіант", 2007. - 151 с.
 9. Дорохін В.О., Герман Н.В., Шеляков О.П. Теплове обладнання підприємств харчування. - Полтава: ПУСКУ, "8ПА: електронний варіант", 2004. - 583 с.
 10. Гончаренко Г.М. Обладнання підприємств громадського харчування: Розділи "Механічне, торгово-технічне та допоміжне обладнання": Опорний конспект лекцій. - Полтава: РВЦ ПУСКУ, "Електронний варіант", 2006. - 83 с.
 11. Гончаренко Г.М., Дмитрюк Т.І. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Технологічне обладнання галузі": розділ 1 "МЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ", розділ 3 "ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ та ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ" за кредитно-модульної системи навчання для студентів спеціальності 6.0917.11 "Технологія харчування", 2007

Лабораторні практикуми:

 1. Скрипник В.О., Скрипник О.В. Холодильна техніка. Холодильне обладнання харчових виробництв: Лабораторний практикум для студентів спеціальностей 6.091711, 6.091706, 6.091707. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004. – 58 с.
 2. Скрипник В.А. Тепловое оборудование предприятий массового питания: Методические указания к проведению лабораторных работ для студентов IV курса специальности 27.11. – Полтава: ПКИ, 1994. – 75 с.
 3. Оберемок В.М., Бичков М.Ф., Буряк В.М. Обладнання підприємств громадського харчування: механічне, торгово-технологічне та допоміжне обладнання: Лабораторний практикум для студентів спеціальності 6.091711. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2001. – 63 с.

Методичні рекомендації для самостійного вивчення розділів дисципліни і виконання контрольної роботи:

 1. Скрипник В.О., Скрипник О.В. Холодильна техніка і технологія: Методичні рекомендації з вивчення розділу і завдання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2002. – 53 с.
 2. Скрипник В.О., Герман Н.В. Обладнання підприємств громадського харчування: Методичні вказівки з вивчення розділу "Теплове обладнання" та виконання контрольної роботи для студентів заочного факультету. – Полтава: ПКІ, 1998. – 62 с.
 3. Оберемок В.М. Обладнання підприємств громадського харчування: Завдання до контрольної роботи та методичні вказівки щодо вивчення розділів "Механічне обладнання", "Торгово-технологічне та допоміжне обладнання" для студентів заочного факультету. – Полтава: РВВ ПКІ, 1997. – 32 с.
 4. Скрипник В.О., Гончаренко Г.М. Обладнання підприємств громадського харчування: Розділ 1 "Механічне обладнання", Розділ 2 "Теплове обладнання", Розділ 3 "Торгово-технологічне та допоміжне обладнання": Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів заочної форми навчання, що навчаються за інтегрованими планами спеціальності 6.091711і "Технологія харчування". – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 72 с.
 5. Гончаренко Г.М. Технологічне обладнання галузі: Розділ 1 "Механічне обладнання", Розділ 3 "Торгово-технологічне та допоміжне обладнання": Навчально-методичний комплекс за кредитно-модульною системою навчання для студентів спеціальності 6.091711 "Технологія харчування". – Полтава: "SITA: електронний варіант", 2006.

Методичне забезпечення курсового проектування:

 1. Дорохін В.О., Герман Н.В., Шеляков О.П. Курсове проектування обладнання підприємств харчування: Розрахунки і проектування теплового обладнання: Навчальний посібник. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 134 с.
 2. Скрипник В.О., Скрипник О.В. Обладнання підприємств громадського харчування: Розділ 4 "Холодильна техніка": Методичні рекомендації до виконання курсового проекту і розділу дипломного проекту для студентів спеціальності 6.091711 "Технологія харчування". – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 58 с.
 3. Курсовое проектирование: Методические указания по выполнению графической части курсовых проектов по оборудованию предприятий общественного питания для студентов IV курса специальности 1011 "Технология и организация общественного питания" / Под общ. Ред. Порхунова А.И. – М.: ЦУМК Центросоюза СССР, 1986. – 118 с.

Навчальна література, видана кафедрою:

 1. Дорохін В.О., Герман Н.В., Шеляков О.П. Теплове обладнання підприємств харчування. - Полтава: ПУСКУ, "SITA: електронний варіант", 2004. – 583 с.
 2. Гончаренко Г.М. Обладнання підприємств громадського харчування: Розділи "Механічне, торгово-технічне та допоміжне обладнання": Опорний конспект лекцій. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, "SITA: електронний варіант", 2006. – 83 с.        

Автоматизація виробничих процесів

 1. Робоча навчальна програма з дисципліни "Автоматизація виробничих процесів" на 2008-2009 навчальний рік для студентів за фахом 6.091711 "Технологія харчування" - Полтава: ПУСКУ, 2008
 2. Автоматизація виробничих процесів: програма курсу / проф. Кіптела Л.В.) Харківська державна академія технології та організації харчування. - 2002. 8 стр.
 3. Автоматизація виробничих процесів: Робоча навчальна програма з дисципліни для студ за фахом 6.091711, 6.091706, 6.091707 /доц. Бичков Я.М, ст. викл. Васюк О.М./. – Полтава: ПУСКУ, 2006.
 4. Методичні вказівки з вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів заочного факультету зі спец. 7.091711 "Технологія харчування" - Полтава: РВЦ ПУСКУ,1999
 5. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальностей: 6.091711 "Технологія харчування", 6.091706 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", спец. 6.091707 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса" / Васюк О.М, Наконечний Г.О. Бичков Я.М/ - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2001
 6. Методичні рекомендації до самостійної роботи з вивчення схем автоматизації обладнання підприємств харчування для студентів спеціальності 7.091711 "Технологія харчування" /Васюк О.М., Бичков Я.М./ - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2003
 7. Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спец. 7.091711 "Технологія харчування" /Васюк О.М./ – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2004. - 31 с.
 8. Методичні рекомендації з вивчення схем автоматизації технологічного обладнання харчових виробництв для студентів спеціальностей: 6.091706 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", спец. 6.091707 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса"/Васюк О.М, Бичков Я.М./ - Полтава: РВЦ ПУСКУ,2002 – 32с.   

Методичне забезпечення курсового проектування:

 1. Методичні рекомендації з виконання електричної частини дипломного проекту для студентів спец. 7.091710 "Технологія громадського харчування" - Полтава: РВЦ ПУСКУ,1999
 2. Методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів спеціальностей: 6.091706 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", спец. 6.091707 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса" /Васюк О.М./ - Полтава: РВЦ ПУСКУ,2006 – 26с.
 3. Методичні рекомендації до виконання розділу дипломного проекту для студентів спец.: 6.091706 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", спец. 6.091707 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса"/Васюк О.М, Бичков Я.М./ - Полтава: РВЦ ПУСКУ,2002 – 32с. - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2002
 4. Методичні рекомендації до виконання розділу дипломного проекту "Електрична частина" для спец.: 6.091706 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", спец. 6.091707 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса"/Васюк О.М, Наконечний Г.О. Бичков Я.М./ - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2001 – 22с. - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2002     

Системи технологій

 1. Системи технологій. Програма нормативної дисципліни для студентів напряму підготовки 0502 «Mенеджмент»
 2. Бичков Я.М., Сорока Г.О,. Скрипник В.О. Системи технологій: Навчально-методичний комплекс дисципліни "Системи технологій" для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6. 050201 „Менеджмент організацій” і 6.050206 „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” . - Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. - 74 с.
 3. Я.М. Бичков, В.О. Скрипник, М.Ф. Бичков, Н.Ю. Молчанова. Системи технологій. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни, яка буде викладатись за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальностей: 6.050201 “Менеджмент організацій” 6.050206 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. - Полтава: ПУСКУ, 2005. - 74 с.
 4. Доц Бичков, Я.М., доц. Скрипнік В.О., доц. Скрипнік О.В. Системи технологій. Начально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій».-Полтава ПУСКУ, 2006.-51 с.
 5. доц.Скрипник В.О. Система технологій підприємств: Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни зі студентами спеціальностей 7.0902.01 «Менеджмент організацій», 7.0502.06 «Менеджмент зовнішньо економічної діяльності».-Полтава, 2003     

Обладнання підприємств торгівлі та сфери послуг

 1. Доц.Бичков, М.Ф., доц.Оберемок В.Н, доц.В.М., Бичков Я.М. Обладнання підприємств торгівлі та сфери послуг для студентів спеціальності 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність»: Навчальний комплекс. - Полтава: ПУСКУ, 2003.-156с.
 2. Доц. Бичков М,Ф., ст..викладач Васюк О.М., доц. Бичков Я.М. Обладнання підприємств торгівлі: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050301 «Товарознавство та комерційна діяльність».-Полтава, 2000.        

Основи охорони праці

 1. Доц.Бичков, М.Ф., Данченко Л.О., Молчанова Н.Ю., доц.Оберемок В.Н. Основи охорони праці. Охорона праці в галузі: Навчальні завдання до лабораторних робіт і самостійної підготовки студентів усіх спеціальностей.-Полтава 2003.
 2. Доц.Бичков, М.Ф., Данченко Л.О., Молчанова Н.Ю., доц.Оберемок В.Н. Основи охорони праці. Методичні рекомендації, програма та завдання по самостійній підготовці, виконанню контрольних робіт для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей. - Полтава 2002.
 3. Доц.Оберемок В.Н., Молчанова Н.Ю. Охорона праці та навколишнього природного середовища: Методичні рекомендації до виконання розділу дипломного проекту для студентів спеціальностей:7.091706 «Технологія зберігання, консервування і переробки плодів і овочів», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування і переробки м’яса». -Полтава 2002.    

Технологічне обладнання харчових виробництв

 1. Проф. Шеляков О.П., ас.Молчанова Н.Ю., ас. Наконечний Г.О. Технологічне обладнання харчових виробництв. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.091706 «Технологія зберігання, консервування і переробки плодів і овочів».-Ч І.- Полтава, 2002.-191с.
 2. Проф. Шеляков О.П., ас.Молчанова Н.Ю., ас. Наконечний Г.О. Технологічне обладнання харчових виробництв. Лабораторний практикум для студентів спеціальності 7.091706 «Технологія зберігання, консервування і переробки плодів і овочів».-Ч ІІ.- Полтава, 2003.-186с.
 3. Проф. Шеляков О.П. Технологічне обладнання харчових виробництв. Методичні рекомендації та завдання контрольної роботи для студентів заочного факультету спеціальностей: 7.091706 «Технологія зберігання, консервування і переробки плодів і овочів», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування і переробки м’яса». -Полтава, 2000.
 4. Проф. Шеляков О.П., доц.Скрипнік О.В., доц. Скрипнік В.О. ас. Молчанова Н.Ю. Технологічне обладнання харчових виробництв. Технологічне обладнання підприємств м’ясного виробництва. Методичні рекомендації що до виконання курсового проекту для студентів спеціальностей:7.091706 «Технологія зберігання, консервування і переробки плодів і овочів», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування і переробки м’яса».-Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004.-51с.
 5. Гончаренко Г.М., Герман Н.В., Гончаренко В.В. Технологічне обладнання харчових виробництв Методичні рекомендації щодо виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 6.0917.06 «Технологія зберіган-ня, консервування та переробки плодів та овочів» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». - Полтава: ПУСКУ, 2008.
 6. Доц. Гончаренко Г.Н. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Технологічне обладнання харчових виробництв (електронний варіант). - Полтава, 2006.

Системи технологій промисловості

 1. Системи технологій промисловості. Навчальна програма за фахом 6.050102  "Економічна кібернетика".
 2. Скрипник В.О. Системи технологій промисловості. Робоча навчальна програма на 2010-2011 навчальний рік для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика". – Полтава, ВНЗ УКС ПУЕТ, 2010 р. – 20 с.
 3. Скрипник В.О. Системи технологій промисловості: методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика". – Полтава: ВНЗ УКС ПУЕТ, 2010. – 57 с.
 4. Скрипник В.О. Системи технологій промисловості: методичні рекомендації для самостійної роботи для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика". – Полтава: ВНЗ УКС ПУЕТ, 2010. – 4 с.
 5. Скрипник В.О. Системи технологій промисловості: завдання до індивідуальної роботи з дисципліни та методичні рекомендації до її виконання для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика". – Полтава: ВНЗ УКС ПУЕТ, 2010. – 4 с.
 6. Скрипник В.О. Системи технологій промисловості: науково-дослідна робота з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика". – Полтава: ВНЗ УКС ПУЕТ, 2010. – 3 с.
 7. Скрипник В.О. Системи технологій промисловості: вхідне тестування з дисципліни для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика". – Полтава: ВНЗ УКС ПУЕТ, 2010. – 2 с.
 8. Варіанти проміжної модульної роботи (ПМР) для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика".